Forlaget Armedon udgiver artikler, bøger og meditations cd'er, om spirituelle emner.

Artikler:

Artikler:

sårede hjerte


Det sårede hjerte skal der mod til at mærke på og leve med.


Din sårbarhed er din visdomsgave.


Det er din dybe sårbarhed og din svaghed når du fjerner alle parader, masker og facader

og står følelsesmæssigt nøgen der gør dig sandfærdig.


Og dermed giver dig muligheden for selvrefleksion og indsigt.

Bøger:

alternativ

Det Spirituelle Bibliotek:

  • Lån spirituelle og alternative bøger med hjem. Bøgerne lånes max 3 mdr.
  • Indlevér dine alternative bøger til fælles læsning og stil dem sammen med de andre bøger til udlån.
  • Bøgerne kan lånes og indleveres ved åbne arrangementer.
  • Det er gratis at låne bøger.
engle

Bøger:

Englenes verden, en oplevelse for livet

er under udarbejdelse. Udgives 2022

engle

Publikationer:

Forfatter: Marianne Elisabeth Pedersen

Musiker og Web Design: Vilhelm Borg Pedersen

Grafisk Design: Aleksander Borg Pedersen

Foto og Korrektur: Benedikte Borg Pedersen

      ---------------

Enhver kopiering fra disse artikler, tekster og bøger må kun ske efter reglerne i lov om ophavsret af 14. juni 1995 med senere ændringer.