Tvillingesjælenes møde er det guddommeligt mest kraftfulde møde med din egen spejling i livet

Tvillingesjælenes møde er det guddommeligt mest kraftfulde møde med din egen spejling i livet, da det er mødet med din anden halvdel. De udviklingsområder du hermed møder er, at

 

Lære dit inderste væsen at kende og vide hvem du er i selvkærlighed

 

Elske uden fysisk samvær for derigennem at forbinde dig med den guddommelige lyskilde, du er skabt af

 

Erfare altets guddommelige kærlighed

 

Hente det fuldkomne ansvar for alt hjem til dig selv

 

Overgive dig til den guddommeligt forudbestemte væren


Vi indeholder vor egne modsætninger, og det er igennem at få alle vore sider, også de mørke, frem i lyset at vi bliver hele. Den dag, de to tvillingesjæle hver for sig er hele her på jorden kan de forenes i et jordisk liv.

I mødet med tvillingesjælen møder vi vore egne skyggesider, da mødet er

i kærlighed. Det er en kærlighed af en sådan kraft, at den ikke med din vilje lader sig stoppe eller gemmes væk, og netop denne kraftfulde kærlighedsoplevelse fører dig også vejen gennem dine skyggesider.

 

Der er stærke kræfter involveret i tvillingesjælenes møde. Møderne er guddommeligt planlagt og arrangeret, så uanset hvad og hvordan din vilje vil påvirke forløbet, bliver du magtesløs i dine forsøg, da det er de guddommelige magters arrangementer, der bliver til noget. Du kan da overgive dig i tillid til, at alt er som det skal være.

 

En så dybfølt kærlighed åbner vore hjerter, og bringer os nærmere den universelle kærlighed som er det guddommelige i os. Og netop fordi trangen er så stærk for at blive forenet med vores anden halvdel, som er et med os selv, er smerten og savnet og længslen efter den anden meget tung at bære. Netop adskillelsen er utrolig smertefuld, og den bringer os erfaringen og valget i en lang række erkendelser. Trangen er så stærk for at forenes,at jeg tror, den kan sammenlignes med vore overlevelsesinstinkter.

Smerten kan som sagt ikke løses ved viljens hjælp, da alt allerede er tilrettelagt. Det er overgivelsen i tillid, det er kærligheden uanset hvad samt accepten af adskillelsen, da der er en højere mening med den, der ophæver de smertefulde følelser.

 

I hvert møde er der en oplevelse af at blive fuldbyrdet og en følelse af at være fuldkommen som kvinde og som mand. En følelse af, at tiden mellem møderne er opløst, og at det var som i går, de var sammen. En oplevelse af at lige nu i samværet er alt, som det skal være.

 

De tvillingesjæle der forenes fysisk vil ofte gå ind i det guddommelig brudekammer, det, som også Jesus og Maria Magdalena oplevede. Det guddommelige brudekammer er, når chakrene tiltrækker hinanden som med en magnetisk tiltrækning. Chakrene smelter sammen og deres energi bli-ver et. Via chakrene tilfører de to tvillingesjæle hinanden hver deres energi, og deres energier danser som to spiraler, der svinger i et med hinanden. Denne forening kan foregå både i elskov og uden.

 

Når to elskende forenes i kærlighed er deres elskov velsignet og en gave til dem begge.

 

Det gør ondt at elske en anden højere end du elsker dig selv,da du der mærker det, du selv mangler og savner. I den fysiske adskillelse fra din tvillingesjæl er det ikke muligt at forlange eller kræve kærlighed fra partneren som er det almindelige i de ægteskabelige forhold. Du er derfor alene med dig selv og din begrænsede selvkærlighed. I adskillelsen ligger din mulighed for at finde din egen selvkærlighed og lære at elske dig selv betingelsesløst. Da vil du kunne elske din tvillingesjæl i en hengiven, mild og smertefri tilstand, hvor du giver jer begge fri.

 

Tvillingesjælene har i den periode, de er forbundne, en telepatisk forbindelse som de hver især kan lukke for i perioder.

 

Deres forbundne perioder skal ikke altid føre til et liv sammen, men der er en mening til dette liv. Det bringer dem tilbage til den udviklingsvej, det på forhånd er meningen, de skal følge. Det åbner deres hjerter samt belyser de kroge og hjørner af deres sjæle, der skal heales og føres frem i bevidsthedens lys.

 

Igennem det at finde ind til deres inderste væsen finder de frem til det, der er meningen, de skal være, og fuldbyrdes da som mennesker.armedon.com ©2007  alle rettigheder forbeholdes