Lord Sanat Kumara

Strålernes Fader.

v/ Marianne Elisabeth Pedersen


En aften med Lord Sanat Kumara som er strålernes fader.

Om at højne vores bevidsthed og løfte os op i lysere frekvenser af bevidst visdom

og hvordan gøres så det?
Sanat Kumara er som båden, der bærer os og løfter os gennem tiderne. Han samler os i fællesskaber og fragter os fremad i tiden, uanset om du er træt eller fyldt med kraft til at skabe og bygge op.

Sanat Kumara holder os samlet, så vi i fællesskab glider ind i den nye tid, uden at tabe nogen på vejen eller at nogen bliver glemt. De, der er trætte, kan hvile i Sanat Kumaras energi og hvile sig i fremtidens lys, til de er klar til at rejse sig og gå fremad sammen med de, der har kraften til forandring.


Sanat Kumaras øje er så stort, at han ser os alle som en helhed, som et samlet væsen. Vi er alle dele af et fælles organ, der fungerer når vi hver især, som alle delene, er der i en fælles bevægelse. Når en af os vågner op igen, er Sanat Kumara der, som en energikilde, der beliver og levendegør vores bevidsthed til handling for det fælles bedste og for den fælles fremtid. De, der sover og hviler, belives af Sanat Kumara gennem deres hjerteenergi, da det er den sundeste indtrængning for mennesker, sådan som vores verden er i dag. Sådan bliver det ikke ved med at være. Senere i fremtidens finere frekvenser vil vi blive belivet igennem det mentale og gennem ordene og tankernes mentale bevidstgørelse.


Sanat Kumaras materialiserede energi er så ren og smuk som perlerne i en perlemusling og skal beskyttes med den største omhu.


Sanat Kumara passer på alle vores sjæle og samler os i sin favnende og beskyttende energi og på vejen hjem til Gud møder vi universets vugge, hvor alle sjæle samles i en sjælens værens tilstand af omsorg, hvile og bevidstheds opbygning og klargøring til den næste inkarnation. Vi kommer først tilbage til jordens verden, når vores sjæl er healet helt op og helbredt for skader.Sjælen kan også tage skade, hvis ikke det skete bliver bevidstgjort under mestrenes vejledning og kærligt healet op af de helbredende engle. Dette har ikke at gøre med, hvordan du oplever tingene hernede på jorden, men er udelukkende et anliggende mellem dig og Gud under mestrenes rådgivning og hjælp til klargøring af din sjælstilstande. De fleste af os vil misforstå dette og tro, at det har at gøre med din forståelse af tingenes tilstand, mens du er inkarneret og sådan er det ikke.


Sanat Kumara arbejder gennem vores bevidsthed for, at vi kan handle på tingene efterhånden som vores bevidsthed udvikles. Udviklingen af vores bevidsthed næres af kærligheden, men kærligheden alene kan ikke højne vores bevidstheds energi, der skal vejledning fra mesterriget til at løfte os op i en højere vibration.


Sanat Kumara er strålernes fader og er de, der har skabt og bygget den båd, vi alle fragtes i. Sanat Kumara står for den mægtigste energi i hele den planetariske eksistens, den såkaldte Shambala kraften, der holder alt samlet i livet. Det er den Guddommelige viljes kraft. Det er den Sanat Kumara er lederen af og den ansvarlige udfører af. Det er den samlede synergieffekt af alle transformationerne, der er Sanat Kumaras arbejde og mål.


Sanat Kumaras hensigt er at skabe en klarhed for mennesket om Gudsplanen og hvad den i virkeligheden er, så alle misforståelser kan opløses og vi går ind i fremtiden på en mere samlet måde, med en gensidig forståelse af det fælles mål for alt liv på jorden.

armedon.com © februar 2017 alle rettigheder forbeholdes