Arrangementer

Armedon Glory

Videnscenter for holistisk og åndelig udvikling

v/ Marianne Elisabeth Pedersen

     Befrielsens Karma

 Opløsning af Karmiske Mønstre

Workshop med åndelig indstrømning fra hierarkiet


d. 28 og d. 29 august 2020

Med hierarkiets åndelige indstrøm-ning bevidstgøres du på denne workshop i emnet karma. Vi opnår en bred forståelse af karma som en meningsfuld vej til sjælens befrielse. Synliggørelse af dit eget karmiske mønster giver mulighed for at gribe ind og forløse. Vi taler om principperne for at skabe god karma samt karmisk befrielse. Ved at forbinde dig med din sjæl vil vi på denne workshop, ny orientere dig mod de evige sandheder. Når loven om karma bliver forstået og anvendt rigtigt bringer den lykke godhed og frihed fra smerte og lidelse.  Vi gennemgård grundlæggende teorier og der gives en bred forståelse af emnet så du finder retningen i livet, den strålende vej. Befrielsens vej.

Du får individuel vejledning til dine karmiske mønstre og konkrete anvisninger til hvordan du selv kan arbejde videre med det efterfølgende.


Fredag  kl. 18 - kl. 22

Lørdag  kl. 12 - kl. 17 (eller kl. 18 hav en bagkant så vi slutter samlet )


Workshoppen koster kr. 1200.-


Der serveres kaffe/te kage og frugt og der mediteres begge dage


Du tilmelder dig ved indbetaling af kursusgebyr samt besked.Det Spirituelle Skatkammer.

En Workshop om kraften i Forandring og Syntesen af Spiritualitet og Kærlighed.


d. 7 & 8 august  2020

Du modtage inspiration og vejledning fra de universelle og åndelige Hierarkier, der relaterer til din spirituelle udvikling, så du både opnår en forståelse for din egen spiritualitets næste udviklingstrin, samt en forståelse for en videre udvikling af kærlighedens dybere visdom, samt hvad det vil sige at være et oprigtigt søgende og spirituelt menneske.

Vi vil skabe forandringsprocesser til dig på et plan, hvor du løsriver dig mere fra de fysiske barrierer og bevæger dig hen mod et større overblik, både over forandringernes gavnlige virkninger. men også for effekten af at transformere din spiritualitet over i en forening af en større kærligheds oplevelse.

Ønsker du at udvikle dig spirituelt samt opleve den kærlighed,der ligger i et spirituelt liv, samt mere viden om de spirituelle grundprincipper, er dette en workshop for dig.


Fredag  kl. 18 til kl. 22. &

Lørdag kl. 12- kl. 17/18.

(hav en bagkant, vi slutter samlet)


Workshoppen koster kr. 1200.-


Begrænset antal pladser på kurset. 


Du tilmelder dig ved indbetaling af kursusgebyr & sms tlf.. 21 40 47 73 

Et Liv i Hjertet 

under Maria Magdalenas vejledning

En forandring der gør alt muligt.

Det at arbejde bevidst med din kraft.


d. 25 & 26 september 2020

Er liv i hjertet er  vejen til menneskets oprindelige natur. Det at være livskunstner. Som en kreativ skaber, der maler det smukkeste stykke livshistorie. Det er et hvert menneskes oprindelig ægte natur, at leve i samklang med verdens puls. At leve i samme tone som grundtonen, der skabte verden.  På denne workshop vil du blive guidet af Maria Magdalena i selve verdenspulsens kraft, som udgår fra et centralt punkt af kærlighed i menneskehedens hjerter. Herfra stråler selve den skabende kraft. Den kraft der skaber en bedre verden for dig selv og de andre. Vi åbner døren til et liv i lyset, guidet af Maria Magdalena og de mange andre åndelige vejledere. Du vil opleve at kunne relatere til omverdenen på en oprigtigt kærlig måde. Du vil tilegne dig ro, tålmodighed, klar intelligens og kærlighed til at leve sandt, hvilket i sig selv giver mere energi og større livskraft. Et liv i visdom.

Det kræver ikke nogen specielle kundskaber, alle kan deltage.

Fredag kl. 18- 22 og fortsætter

Lørdag kl. 12 - 17/ 18

(Hav en bagkant så vi slutter samlet)


Pris: 1 pers. kr. 1200.-

Begrænset antal pladser. Tilmelding ved betaling og besked.

Den Nye Verdensorden 

Hvem er jeg i den nye verden Fyldt med Hvid Magi

 Workshop vejledt af Sanat Kumara

verdens Herren.

d. 2 & 3 oktober 2020

Et med de højere Hierarkier        En Telepatisk Oplevelse         Workshop med telepatisk besked fra Hierarkiet

d. 23 & 24 oktober 2020

Evnen til at kommunikere telepatisk findes i selve naturens substans. Og vi har alle et telepatisk samspil med andre mennesker i en eller anden grad. Vi kan også åbne for evnen til telepatisk forbindelse med de højere hierarkier. På denne workshop vil vi arbejder med de mentale principper for telepati. Vi gennemgår de forskellige former for telepati og vi øver os i at udvide vores mentale aktivitet så vi får åbnet op for en større telepatisk indstrømning og får oplevelsen af, at kunne modtage beskeder fra de højere dimensioner. Vi gennemgår virkningen af kontakt og modtagelighed fra universets visdom og vi arbejder på en større telepatisk sensitivitet overfor mentale indstrømninger. Så vi både kan skelne mellem de forskellige mentale signaler, men også opnå viden om hvorledes vi udvikler vores egen telepatiske kapacitet, samt anvende det som en grundlæggende vejledning fremover. 

På denne workshop får vi en bred og grundig forståelse for telepati og vil selv kunne anvende evnen. Du får individuel vejledning til dine telepatiske oplevelser og konkrete anvisninger til hvordan du selv kan arbejde videre med det efterfølgende. Alle er velkomne, det kræver ingen forudgående kendskab.

Fredag  kl. 18- kl. 22.00

Lørdag  kl. 12- kl. 17 (eller kl. 18 hav en bagkant så vi slutter samlet )


Workshoppen koster kr. 1200.-

Der serveres kaffe/te kage og frugt og der mediteres begge dage

Nærværets Engel

En Sjælsgennemtrængende Oplevelse

Workshop vejledt af din solengel forbundet til din sjæl. 

Søndag d. 29 nov. 2020


Dette er for dig der gerne vil have kontakt med din sjælsengel og ved dens vejledning, leve det meningsfulde liv forbundet til engleriget og din sjæl. Du vil opleve guddommelig indstrømning som beriger din sjælsgennemtrængning og giver dig en større helhedsoplevelse af det meningsfulde liv, dets opgaver og udfordringer.Når du har forbindelse til din egen nærværets engel får du en større forståelse for din livsbane og balancen i livet. Du vil knytte dig til en højere vejledning og være mindre fokuseret på livets almindelighedder. Din bevidsthed forøges og din sjæl frigøres.Din evne til at skabe bliver kun større og du har lettere adgang til det, du har brug for at udfolde dine opgaver. 

Vi skaber en forståelse af hvem nærværets engel er og hvordan den vejleder os i livene. Vi møder den med vores bevidsthed og bliver klar over dens lys. Vi lader os vejlede af den og får klare svar på din livsbane samt meget mere, så deltag på denne workshop og åben op for bevidst- heden om din sjæl og nærværets engel.

Søndag  kl. 11- kl. 17

(evt. 18 hav bagkant, vi slutter samlet )


Workshoppen koster kr. 900.-


Der serveres kaffe/te, kage og frugt.


Du tilmelder dig ved indbetaling af kursusgebyr, samt besked.


I Gudindernes lys

Det kærlighedsskabende menneske

Workshop med kanaliseret vejledning fra de feminine mestre


En transformerende proces

d. 22 jan & d. 23 jan 2021

Tag din veninde gratis med.


De kvindelige mestre belyser os med den kraft, der bringer det kærligheds skabende menneske frem i os til gavn for dig, dit liv, dine omgivelser. Dette er en rejse med inspiration og budskaber fra de kærligheds skabende og kærligheds transformerende mestre til dig i et liv der forvandles til glædes fyldt meningsfyldt og fuldkomment.

Kunne du tænke dig at vågne med glæden ved at leve, fyldt med taknemmelighed over dagen og begejstret for det liv, der omgiver dig, så husk, du kan sagtens. Få vist vejen.Et lykkefyldt liv tilhører det menneske der lever i kærlighedens transformenrende indstrømning og visdom. Du kan skabe det.

Alle er velkomne det kræver ingen forudsætninger kun, at du er åben og ønsker forvandlingens rejse.

                                                                  Vi starter fredag kl. 18- 22 og fortsætter lørdag kl. 12 - 17/ 18

(Hav en bagkant så vi slutter samlet)

   Pris: 1 pers. kr. 1250.-tag din veninde med gratis.

Begrænset antal pladser.

tilmelding ved betaling og besked.

Den Krystalklare Bevidsthed.

 Det Spirituelle menneskes næste Trin, Din Sjælskontrakt.

------

Under vejledning af Sanat Kumare og El Morya

d.  & d. 2021

Under Mestrenes vejledning, når vi på denne workshop, ind til den sjæls bevidste tilstand med vejledning direkte fra kilden til din videre rejse i det spirituelle landskab.Du opnår viden om dit sjælsguidede livsformål og kan komme videre med indsigter fra din sjæl om din sjæls kontrakt. Pådenne workshop vil du modtage vejledning fra Mestrene til dit spirituelle udviklingsforløb. Du får svar på det næste emne, du skal arbejde med, for at åbne for endnu mere spirituelle indstrømning samt hvordan du udvikler din bevidsthed og åndelige forståelse. Målet er
udviklingen for det sjælsbevidste menneske og en klar oplevelse af din opgave i denne inkarnation.
Vi arbejder i Hvid magi, spirituel bevidsthed og budskaber fra hierarkierne. Vi taler om mange
spændende emner og du vil opnå viden forståelse og indsigt i mange emner og metoder. Du får vejledning til din egen rejse og metoder, at arbejde med så du selv kan arbejde videre bagefter.

Fredag d. 8. maj kl. 18 til kl. 22.

Lørdag d. 9. maj kl. 12 til  kl. 17.

( evt. 18. hav en bagkant, vi slutter samlet)


Workshoppen koster kr. 1200.-

Begrænset antal pladser på kurset. 


Du tilmelder dig ved indbetaling af kursusgebyr og tilm. tlf.. 21 40 47 73 

Engle aften 2020

Kanaliserede Budskaber

Der er altid en personlig oplevelse til hver enkelt på engle aftener.


d. 21/8- Ærkeenglen Uriel. Englenes styrke til dine valg og vej i livet i den rigtige retning. Den meningsfulde livsvej.


d. 18/9- Ærkeenglen Metatron. Om fornyelse og læring, der beriger dit liv,  englene underviser  i mystikkens ånd.


d. 30/10- Ærkeenglen Haniel. Englenes støtte til det spirituelle liv, i visdom, og erkendelse af mystikkens gavnlige virke.


d. 27/11- Ærkeenglen Rafael. Når engle helbreder, hvordan sker det og få svar fra din engel hvad der vil gavne dig. 


d.4/12-  og d.11/12- Bebudelsens og visdommens engle om fornyelsen i det kommende år.                  

               

               Entre kr. 225,-

          kl. 19.00 til ca 22.30

       Der er bindende tilmelding.

     Betaling på  Mobilpay 53097


Ved sygdom senest 24 timer inden kan der byttes til en anden engle aften.

Engle aften 2020

Englene samler din bevidsthed klargør din sjæl lyser igennem dig og gør dig klar til den store åbenbaring

 

Englene vågner med dig hver morgen de ser med dine øjne virkelighedens underfundige moras og virkeliggør åbningen af noget større.

 

Englene drømmer med dig om natten og forudser din fremtidige udvikling på vej af livets blomstrende stier.

 

   De griber dig med vingerne    løfter dig op i deres vingesus     

og viser dig alt fra de rette vinkler.


På engle aftenerne møder vi englene og deres visdom og deres barmhjertige og helbredende energi, der forløser vores smerte og løfter os op i kærligheden. Kom og få budskaber eller kanaliserede beskeder fra din engel og oplev engle energien i dit hjerte. En aften fyldt med englenes nærvær.

 

Englene kan skabe der hvor intet er og hvor fantasien holder op.

Der hvor håbløsheden indhenter os og der hvor ligegyldigheden overtager.

De er visdommens og helbredelsens bærere.

Lad dem vise dig vejen. 

De fører dig sikkert igennem

Platformsclairvoyance

med svar til alle.

v/ Marianne Elisabeth Pedersen

Clairvoyance aftener er sat på pause til samfundet er åbnet op for forsamling over 10 stks.

 

Oplev en clairvoyance aften hvor du får beskeder til dig, dit liv og din fremtid. I løbet af aftenen gives der besked til alle og der bliver mulighed for at stille spørgsmål.

Hvis du har noget på hjertet så kom og få svar eller kom og få at vide hvad der ligger til dig eller hvis du bare er nysgerrig og gerne vil opleve clairvoyance


Datoer: 


Aftenen begynder kl. 19.00 til ca. 22.30       


Entre kr. 225.- Husk der er tilmelding. Alle er velkomne. Det kræver ingen forudsætninger, kom gerne med et åbent sind. 

Dørene åbner 15 min. før vi starter.

Der serveres te, kaffe og lidt godt.

Kontaktoplysninger

Armedon Glory - evighedens lys ApS

v/ Marianne Elisabeth Pedersen

Lyngbygårdsvej 96 st.

2800 Kongens Lyngby


Tlf: 21 40 47 73

mariannepedersen@armedon.com

Åbningstider

Mandag kl. 10:00 - 17.00

Tirsdag  kl. 10:00 - 17:00

Onsdag  kl. 10:00 - 17:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00

Fredag  kl. 10:00 - 17:00


Alle dage efter aftale


Betalingsinfo

Kontotooversørsel til

Konto 2252 - 6280621550


mobile pay


eller kontant


CVR: 31761050


armedon.com © 2003-2020

alle rettigheder forbeholdes