Kærlighedens Engle

Engleaften med Raguel, Jofiel og Chamuel

Kærlighedens engle

Engle aften med Budskaber fra  Kærlighedens engle

d. 3 november 2016


af Marianne Elisabeth Pedersen


Kærlighedens engle giver dig en oplevelse der skaber glæde. Kærligheden opleves ved at modtage kærlighedslyset og give det videre ud i verden på samme tid, i en stadig strøm, der blødgører dit hjerte.

Du kan kun modtage alkærligheden fuldt ved ønsket om kun godhed. Og du sender den ucensureret ud i verden ved den visdom der ligger i at forstå den perfekte kraft. Du skal derfor opøve styrken i det stærke focus på de kærlige former og aktiver i livet og dermed bliver oplevelsen et kærligt liv, ligesom du fastholder focus på den perfekte kraft.


Koncentration, focus og tilstedeværelse på kærligheden i livet er målet.


Du kan ikke handle dig til et kærligt liv ligesom du ikke kan ophæve det destruktive og negative med negativitet.


Dit rolige focus på kærlighedens lys skaber harmoni og i harmonien opstår fornyelsen.


Det kærlige menneske er helt åbent, helt ærligt og direkte i sin væremåde. Når du er helt åben er alt synligt og integreret i dig og du vil automatisk opleve stor kærlighed i dit liv.


Jofiel som er englen for Guds skønhed og som hjælper os med at tænke smukke tanker sagde:


Opmuntre kærligt dine nærmeste og få dem fri af alvorens anker.

De tunge sind slider sig selv op og de tunge sind længes for meget.

Udtryk dig smukt og forstå alvoren i harmonisk glæde.

Lad børnene lege og brug aldrig dit eget tungsindige alvor

som et våben mod nogen,

det er din egen manglende opdragelse i livet.


Raguel som er Guds Ven og som holder øje med hele engleriget sagde:


I freden kan livets sarte skønhed bevares

og i freden kan din sjæl vokse så dit potentiale udvider sig

og du fylder verden med visdom.

En verden fyldt med visdom er den nye tids æra

med nye former

stoltheden i den rette vej

og skabelsen af nye grundstoffer og materialer

Så bliv ved..........


Raguel talte om at på det personlige plan opøver vi elementer af

Tro, Håb og kærlighed


Hvis du stiger op på det universelle plan da opøver vi

Kærlighed, fred og frihed.


Chamuel er den der ser  Gud og den som søger Gud sagde:


Chamuel talte om at det er gennem de store kærligheds oplevelser at vi får de dybe oplevelser af Gud


Intet er for meget hvis det bringer dig hjem.

Din nøjsomme søgen er fortvivlende og uden hensigt.

Søg det optimale og byg på dine sår nye styrkede relationer

og skab kun i kærlighedens farver

da vil dit liv fyldes med musik og smukke krystaller

der lyser og bryder dit hjertes hårdhed

så du åbner for verdens nye kraft og foryngelse.


Chamuel siger:

Velsign den der er vred og fortvivlet

Det gør ondt at træde på glasskårene

Du behøver ikke skubbe til et menneske der bløder.
armedon.com ©2016  alle rettigheder forbeholdes

Kærlighedens engle chamuel