Den Betingede kærlighed og Tvillingesjæles opstandelse


Af Marianne Elisabeth Pedersen dec. 2009Til min tvillingesjæl


Vil du danse med mig i drømmenes regnbueland


Vil du flyve med mig på ørnens himmelblå


Vil du elske med mig på stjernehimlens mælkevej


Og vil du gå med mig i paradis på jorden


Til englene henter os.Din tvillingesjæl er helt lig dig selv og på samme tid din diametrale modsætning. Det er dit spejlbillede både på den helt ens måde at føle, reagere og værdsætte livet på, men det er også et spejlbillede af din egen totale modsætning. Din tvillingesjæl gør akkurat de samme ting som du selv, tænker og reagerer på de samme måder, men på andre områder er dine styrker hendes svagheder. Din viden og kunnen er hendes mangler og uformående. Det, der er let for hende, er næsten umuligt for dig og omvendt. Samtidig med, at I har de samme temaer og emner, som I evner og har færdigheder inden for.

 

At møde sin tvillingesjæl er meget komplekst og handler helt grundlæggende om at elske betingelsesløst, at overgive sig i tillid, at elske alt ved den anden uanset hvad, da det er din kærlighed, der giver jeg begge friheden til at heales og kunne finde hinanden. Det er kærligheden, hvor du sætter dig ud over dig selv, der giver jer begge muligheden for at gennemgå dette hjerteåbnende forløb, hvor I kan mødes og give hinanden, og dermed jer selv, rum til at fuldende et liv i fuld kærlighed.

 

Det er din tvillingesjæls problematikker, der er din forløsning fra de jordiske normer og dualistiske problematikker. Den løfter dig spirituelt i en lysere og friere frekvens, og giver dig den guddommelige lethed og støtte, hvor du giver slip på alt jordisk værdi, således at du kan bevæge dig i kærlig tilgivelse, og se formålet med det hele. Det er ikke længere målet, der har betydning men udelukkende processen. Du ved, at spirituelt set er målet helt uden betydning, det er udelukkende processen, der har en betydning overhovedet. Da vil dine værdinormer ændre sig, og du kan se værdien i den af jer, der bærer det tunge læs ved byrder i dette liv. Du vil ikke længere se den ene som dygtigere eller mere vellykket, men se jer begge som de, der giver hinanden et løft op i lyset i en ren kærlighed, der belyser ikke kun jer selv, men samler jer til ét.

 

Den lidelse, der ligger i at elske uden at være sammen, har at gøre med ønsket om at ændre virkeligheden. Ofte er tvillingesjæle adskilt, og det er på mange finurlige måder. Adskillelsen varer så længe en eller begge lider. Tvillingesjælene følges ad i deres åndelige udvikling, så når den ene part giver slip og elsker uden krav, forløser det begge. Det er vigtigt at forstå, at det er den åndelige og sjælelige udvikling hos hver enkelt, der hjælper den anden part og som dermed gør, at de begge kan få det lettere.

 

Vi har alle en uimodståelig trang til at opnå den ubetingede kærlighed. Det er den kærlighed, vi er kommet af,og som er vores ophav. Det er det rene lys, vores guddommelige moder, som er vores oprindelse. Det er visdommen.

 

The wisdom she was with God from the beginning.

 

Betingelsesløs kærlighed er ren visdom, og de, der går tvillingesjælenes vej træder visdommens vej tilbage til der, hvor vi alle kommer fra.

 

Det er vigtigt at holde sig for øje at de, der søger spiritualitet og visdom finder den ved at åbne for kærligheden, da kærligheden er din forbindelse til den lyskilde, den rene kærlighed og den visdomskilde, der er dit ophav. Visdom og indsigt får du ved at forbinde dig via hjertets og kærlighedens vej.

 

Visdom og indsigt er ikke hjernearbejde, det er hjertearbejde.

 

Derfor er den vej tvillingesjælene går, også den vej, vi alle skal gå. Men hos tvillingesjælene er der ikke nogle kompromiser, det er alt eller intet. Det er fuldkomment og helt. Det er fuld overgivelse, og fuldkommen kærlighed også til alt det, som er dine egne modsatte sider, dine skyggesider.

 

At være med sin tvillingesjæl er som at se sine egne sider hele tiden, og at se sine diametrale modsætninger. Det er, som at forholde sig til akkurat de samme problematikker som sine egne, og også at møde sine helt modsatte sider. Det kræver, at ville og turde være ærlig og se tingene som de er, og ikke vende det døve øre eller det blinde øje til i forsøg på at undgå virkeligheden. Det kræver at du ser dig selv, som du virkelig er. Det i sig selv er en udfordring og en opgave. For at kunne leve sammen er det nødvendigt at være åbne, direkte og ærlige mod sig selv. Der skal ikke være skjulte dagsordener eller blinde punkter.

 

Når du elsker alt ved din tvillingesjæl, elsker du alt ved livet, Mange af de ting livet fyldes af, også de ubehagelige hændelser, bliver uvæsentlige. Det preller af og bliver som en skygge, der gled forbi.

 

Der er kun en vej, for de, der er forbundne med deres tvillingesjæl, og det er kærlig tilgivelse og forståelse. Når de begge lever i gensidig kærlighed, vil de belyses på en lettere lysfrekvens. I det lys kan intet mørkt trænge ind. Der er mange, der er kaldet til den opgave, og der bliver flere. Det er vigtigt at tage opgaven alvorligt, da den opløser alle deres tidligere karma. Den belyser alle deres skyggesider, og den opløfter begge til en lysere frekvens. At bringe den opnåede viden videre til andre og vise dem vejen, er så det næste.

 

 

Hvis du har mødt din tvillingesjæl så erstat

 

Din vrede med taknemmelighed

 

Din retfærdighedssans med tilgivelse

 

Dine vrede ord med kys

 

Din kritik med venlighed

 

Din fordømmelse med accept

 

Din frygt med tillid

 

Dine afvisninger med kærlighed

 

Dine krav med søde ord

 

Din utilfredshed med sang

 

Din tvivl med troen

 

Din længsel med glæde

 

Din smerte med lys

 

Dine for mange forestillinger med stilhed

 

Dine usandheder med ærligheden


 

 

Der, hvortil tvillingesjælene vandrer sammen, er der rent lys og stilhed uden tid og i væren. De er i visdom uden at ville, uden at ønske, uden at have mål eller søge noget. Der er stille, blid, lykkelig mild væren. Og vi kender det alle, for der er vi alle opstanden fra, og dertil skal vi alle opstå.

 

armedon.com © dec. 2009 alle rettigheder forbeholdes