El Moray og egenskaberne i tiden ud fra 1 stråles indstrømning som er guds viljen. Det nye år, skabelsens tid om forvandlingen i det nye år, samt friheden i nyskabelsen. 

I Mestrenes lys d 12 januar 2017


Budskabet fra El Morya på denne aften

v/ Marianne Elisabeth Pedersen


El Morya sagde:


Du får fra mig, du giver fra mig, du bygger på min visdom og min styrke og du opnår forståelse gennem arbejdet. Lad inspirationen og ideerne være din byggeplan og byg ud fra det du har, så forstår du resten, når det hele er færdigbygget. Kun jeg forstår lysindstrømningen og kun skaberen forstår hvordan resultatet ender. Jeg er din styrke og din glæde ved at arbejde med at bygge og du ser kun byggematerialerne, derfor går du i stå. Så lad mig løfte dine arme, så du begynder på dit arbejde og glæde dig over alt du hamrer sammen i en sammenhæng, for det hele vil skabe soklen i din nye bygning.


Jeg lærer dig at flyve en dag og da vil du se og forstå dit skaberværk lige nu er du i en tunnel uden lys mens du leder efter dit guld.Jeg giver dig fra mig, du får fra mig, guldet.


Lad alle høre om dit værk

Lad alle røre ved dit arbejde

Lad alle opleve din styrke og fremgang.


Så glædes vi Mestre, så glædes du og alle der bruger det føler sig inspireret og i vækst.


Jo mindre du ser resultatet jo mere er det muligt for dig at arbejde på dit byggeri og se hver del for sig som det færdige resultat i sin vigtighed og betydning. Det styrker dig. Jeg stråler gennem dit hjerte og din hjerne og nye tanker og ideer kommer til dig og alle er vigtigst. Undlad ikke detaljerne, det er den nye tids videnskab som kun du kan formidle i dit sprog.


Jeg er glad at du er transparent, at jeg kan nå dig, undgå andres indplantede ideer, der kontrollere dig. Lad lyset gå igennem dig og danne nye strukturer og kemiske dannelser, der bliver til en ny intelligens, som kommer fra os Mestre til dig og den nye verden som vores nye tids arbejdere, arbejder videre på.


Jeg planter en blomst i dit liv for hvert skridt du tager og alt vil vokse og udfolde sig, så du altid modtager det du har brug for.


Vi Mestrene sender Kentauerer i hobetal ridende over regnbuen til jeres verden, at i slipper kun at forstå materialerne i arbejdet og opnår ny intelligente tankeformer, som er i harmoni med de højere verdeners lyse visdom og indsigt og i vil flyve over denne veren du har bygget i samklang med solens farver og stjernernes glimten i en fri let form hvor i er mange og fri.


Men nu skal du arbejde.


-------------------------------------------------------------------------------------Visdom af Alice Bailey


Den sande okultist arbejder udelukkende med kræfter og energier


Alice Bailey siger: Jeg fortæller jer intet som kunne give anledning til den tåbelige tilbedelse og blinde lydighed, som følelsesfulde aspiranter udviser overfor den mester og guru, de endnu er ude af stand til at kontakte.

Ej heller vil de få den ønskede kontakt før de har forvandlet deres emotionelle tilbedelse til uselvisk tjeneste for menneskeheden -  ikke for mesteren.
-------------------------------------------------------------------------------------Kentauer er et fabeldyr fra Græsk mytologi, hvor de er klogere end menneskene.

Kentauerne er en skabning der er sat sammen af en menneskeoverkrop med menneske hoved og en hestekrop med fire ben. Kentaueren symboliserer tænkeevnen der hersker over den instinktive bevidsthed.( dyret).

Kentauerne har bue og pil, som er symbolet på målrettethed.armedon.com ©2017 alle rettigheder forbeholdes