Freden er Sjælens fine Klokkespil

af Marianne Elisabeth Pedersen

Din indre livsenergi

bærer freden, kærligheden og friheden i sig

når du har adgang hertil,

vil det manifestere sig

i dit øvrige liv.

Freden er helt stille. Den er der hele tiden. Vi kan ofte ikke mærke den for al den følelsesmæssige larm, konflikterne, frygten, uroen og behovet for de ydre succeser samt andres anerkendelse.

At være freden er det hele værd. Freden har ingen ydre værdi. Den er en indre tilstand. Den er mere stille end kærligheden, og den indeholder kærligheden, men er mere end det.

Giv slip på det ydre, hvis det står imellem, for freden udfylder alt. 

 


Freden er fri og uafhængig. Den er ganske fin, lys og stille. Den gør ikke noget væsen af sig, og du finder den der, hvor sindet bliver stille. Når dit sind er stille og uden krav, forventninger, mening, frygt, fordømmelser eller andre dominerende aktive sider, som sindet nu engang har, da kan du opleve det, der ikke kan høres. For freden er stilheden. Den er så stille, at den ikke kan høres eller mærkes, men kun fornemmes. Når du ikke ved, hvad det er, fordi du endnu aldrig har vidst, hvad du skulle fornemme, da overkører du freden med dit aktive sind. I stille stunder, hvor du mærker oplevelsen af nuet, vil freden være der. Din enorme glæde og dit altid aktive søgende sind vil dog overdøve fredens fine lette væsen med sin udadvendte glæde og behovet for at dele oplevelsen med andre. Freden finder du ved at vende din opmærksomhed indad. Ind bag alt det aktive i livet, ind bag sindets larm og ind gennem hjertet, og videre gennem kærligheden. Der, inde bag et kærlighedsfyldt væsen,  ligger freden. Stille, ganske lys, fin og let. Freden er din sjæls fine klokkespil.


 

Hold fast i din sjæls florlette fred og bliv i den. Vær bevidst om at stilne dit aktivt søgende sind, og bliv i den fredelige væren. Da mærker du, at stille, forsigtigt og ganske fint klukker lykken frem i fredens have. Lykken klukker og bøjer sig i sin egen indre dans, lykkelig for bare at være. Lykken har ingen mål eller forudbestemt mening. Den er der bare, og er i sig selv den smukkeste oplevelse. Sammen med freden fylder den dit sind helt ud, gør alt jordisk til en leg og gør alle oplevelser og prøvelser til en fornøjelig gave. I sig medbringer oplevelsen total frihed. Det er de negative bånd, der gør livet vanskeligt og til en byrde.


 

Fredens lyse, stille, feminine væsen giver lykken liv. Lykkens pastelfarvede væsen løsner alle de negative, hårde bånd. Du står i en indre frihed, som er skabende, glædesfyldt berusende, stille, lykkelig og i fuldkommen kærlighed til det, livet indeholder. Lykken er fri af alle de ydre omstændigheder. Den er en indre tilstand, som gør alt rundt om dig muntert og ikke så alvorligt og betydningsfyldt.

 

I freden og dens iboende lykke ligger en forståelse af ikke at tage livet så alvorligt.  Vi tager vores forventninger, oplevelsen af tab og svigt, vores mørke sind og frygt og angst så alvorlig. Og netop det gør, at vi overdøver vores mulighed for at opleve freden og lykken. Det er ikke selve hændelsen og selve oplevelsen, vi skal tage alvorligt, men den erfaring som det giver os og dermed den læring og visdom, vi kan tage med os i det skete, som er betydningsfuldt. Vi skal tage processen alvorlig, for den beriger vores liv,og giver livet mening.


 

Vejen til freden finder du gennem det, at elske alt i dit liv. Når du fyldes med kærlighed og åben nysgerrighed, da åbner du døren til freden, som er en indre tilstand, der er der hele tiden. Vi ser og mærker den bare ikke, fordi vi er så optaget af vore sinds behov og det, som omverdenen kan bringe os.

 

Freden indeholder kærligheden i sig, men er mere end det. Den er helt uafhængig af alt og alle. Når du først har fundet frem til freden, så varetag den som var det dit hjerte selv. Dit hjerte holder du varsomt fast i, da det giver dig livet.


Freden er flygtig, du kan ikke holde fast på den, men du kan forbinde dig med den, og pleje den som var det dig selv, du elskede. Den vil da udvide sig og blive dig, du er da i frihed og lykke i livets harmoni.
armedon.com ©2011alle rettigheder forbeholdes