NårTvillingesjælene og alle andre slås i kærlighed.

Om egoets kamp


Af Marianne Elisabeth Pedersen, marts. 2011Egoet er vores største forhindring for at opnå kærligheden og foreningen med den guddommelige eksistens vi indeholder, og som vi føler os adskilt fra. Det, at vi føler os adskilt fra vores egen guddommelige eksistens og guddommelige kilde, som vi er nedkommet af gør, at vi lever et adskilt liv, adskilt fra kærlighedskilden. Denne adskillelse gør, at vi bliver utilfredse. Utilfredse for at vi mangler kærlighed, for at vi føler os tomme, energiforladte, ensomme, alene, uelskede osv. Der er mange udgaver af mangeltilstanden, mangel på kærlighed.

Den kærlighed, vi opnår og oplever, er i meget stort omfang betinget, hvilket giver os oplevelse af at situationen ikke er så kærlig, som vi godt ved, den kan være. Vi har alle en hukommelse om hvordan det var, der hvor vi oprindelig kommer fra, om den milde fyldige monistiske kærlighed som vores ur eksistens indeholder. Den savner vi som menneske på jorden.


Vores ego holder os adskilt fra kærlighedskilden, adskilt fra freden og adskilt fra lykken i livet. Egoet fortæller os, at et andet menneske skal opfylde vores behov for kærlighed. Det er en fælles illusion, som vi alle har gentaget mange gange nok til, at egoet kan gribe fat i den, for igen og igen at fortælle vores forestillingsverden og tankestrøm, at vi er forkerte og at vores elskede partner er forkert, i og med at vi stadig er utilfredse, til trods for begge siger de elsker hinanden.  Dette er den betingede kærlighed der siger: Jeg elsker dig og det medfører, at du skal dække mit store behov for kærlighed.


At forvente et andet menneske kan fylde os med en tilfredsstillende kærlighed, svarer til at sidde i ørkenens brændende sol og forvente at kunne slukke sin daglige tørst med en teskefuld vand. Vi kan give teskeen, solen eller varmen skylden, vi forbliver tørstige. Det er en illusion, at årsagen ligger uden for os, og denne illusion giver egoet næring igennem destruktive forestillinger og adfærdsmønstre. Vores ego har brug for denne illusion, for forestillingen om den forlangende kærlighed, som opfyldes af den perfekte partner, fratager os ansvaret. Ansvaret for at fjerne egoets indflydelse, samt den destruktive og hensigtsløse adfærd og tanke. At tage ansvaret for at leve i en betingelsesløs fredelig og lykkelig sameksistens med dig selv og dine kære er en trussel for egoet. Det vil nemlig kræve at du opløser dit ego, dets illusioner, og energier. Alle slåskampe såvel verbale som følelsesmæssige og tankeoverførte stammer fra egoets energi. Egoets energi skaber misforståelser, konflikter, sårede følelser, behov for adskillelse, forsvar angreb, at bestemme, bebrejdelser, kritik, negative tolkninger, diskussioner, bristede illusioner, høje krav og perfektionisme. Alt sammen er med til at ødelægge kærligheden, som begge så inderligt ønsker. Slåskampene uanset om de er verbale eller på tankeplanet, er med det ene formål at styre og kontrollere. Så overordnet vil alle uenighederne komme af egoernes magtkampe. Behovet for kontrol og styring forsvinder ved at overvinde frygten. Frygten for at miste og frygten for ikke at blive elsket.

Det at være menneske på jorden medfører mødet med egoet og egoets lektie læres gennem kærlighedsforholdet. Det er en lektie for os alle både tvillingesjæle og sjælevenner. Vi oplever livet sammen i større kærlighed desto mere egoet er i baggrunden. Desto stærkere ego desto større kampe. Alle kampe er egoets kamp.


Den dag vi kan leve sammen i venlighed, finhed, i høflig omgang og medfølelse med hinanden, når vi accepterer et nej og forstår et ja, når vi slipper behovet for at have ret, og kun beskæftiger os med venlighed forståelse og nærhed. Den dag kan vi være fine og gode med hinanden, da får vi paradis på jorden. Det er at leve i kærlighed.

Det er egoets tolkninger, der skaber de dårlige oplevelser.  Vi har alt for travlt med at stille spørgsmål og kræve svar, for at berolige den evigt krævende frygt. Vi har alt for travlt med at forklare, alt der sker for at berolige vores evigt sultne frygt. Vi lader egoets frygt begrænse vore muligheder, for du kan kun spørge om noget, du allerede kender til. Det er umuligt at spørge om det ukendte.  Vi lader egoets verdensbillede styre vores liv, for vi kan kun forklare ud fra det, vi allerede kender til, det er den betingede frygtsomme uopfyldte kærligheds erfaring, som er vores verdensbillede og derfor vores forklaringsgrundlag. Det er ikke muligt, at forklare ud fra noget, som er ukendt.


Ved at blive i tilliden og freden, kan det komme til dig, som er så meget større og smukkere, end du kan forestille dig. Miraklerne er mirakler, da de er ud over dine forestillingsevner.  Lad det komme til, som du endnu ikke kender, lad dit liv fylde med det, der er smukkere end noget du umiddelbart kan forestille dig. Slip egoets begrænsninger og tag imod i tilliden. Lad det komme til dig, du endnu ikke ved hvad er.

Så længe vi kan holde fast i, at vi kan opnå den fuldkomne kærlighed på jorden via en anden person, kan vi blive ved med at holde os adskilt, og det er i adskillelsen at egoet fylder med sine krav, forventninger, frygt kritik bebrejdelser, vrede misundelse og alt det andet. Vi lægger dermed ansvaret fra os, har brug for at finde en årsag til, at den ikke sandfærdige illusion ikke fungerer. Når vi gør alt for at finde den fuldkomne kærlighed og det ikke fungerer, må det være hos den anden, at årsagen er. Dette er egoets mest tilfredse øjeblik. Egoet har brug for at skabe disse indre konflikter og mange gange bliver det til ydre konflikter, for egoet tager ikke refleksion over sig selv, derfor må årsagen ligge uden for, hos de andre. Konflikter, frygt, magtkampe, straf, vrede er alle ting der i et kærlighedsforhold fjerner dig fra kærlighedskilden, som er det lys vi kommer af. Egoet ønsker dine slåskampe med partneren, ønsker magtkampene og frygten, for da søger du den fuldkomne kærlighed hos et andet menneske, men den kærlighed du får hos andre mennesker i dit liv, vil altid være et supplement, et smukt og hjerteligt, et bekræftende og glædeligt supplement, men din kærligheds energi skal grundlæggende opfyldes ved at forbinder dig til dit lys, som er den ur kilde du oprindelig kommer fra, og som du skal forbindes med igen.

Det medfører, at du som menneske skal overvinde dit egos forestillinger og krav til dig, at du grundlæggende erstatter egoets destruktive tendenser med kærlighed og fred. At du lever tilgivende og omsorgsfuldt, respekterer din partner uanset om det er en tvillingesjæl eller sjæleven.


At du overvinder din frygt og vælger tilliden til, helheden du er forbundet med, medfører at du fjerner dig fra konflikterne. Tvillingesjælene bliver ofte hver for sig, da de er nød til at overvinde alle egoets indre og ydre konflikter. Så længe deres ego styrer, er konflikterne for voldsomme.


Ved at leve tilgivende og vælge kærligheden i livet totalt set, finder du freden. Freden og kærligheden overvinder egoets styring af dit liv. Egoets styring foregår ofte ved frygt. Det er vigtigt, at være bevidst om sjælens arbejde, for at overvinde frygten. Når du forbinder dig med universets energi, bliver du et med helheden, hvor du lever tilliden i livet. At leve tilliden i livet betyder, at leve uden frygt. Egoet mister sin magt over dine tanker og handlinger. Du mister begrundelsen for, at slås med din elskede, i tilliden ligger der ikke bebrejdelser eller frygt for skuffelser. I tilliden ligger accepten af, at vi alle er på vej, at vi er i det, der er af betydning for os og at vi er skabere af vores liv som har i sig, vejen til fred, kærlighed og lykke.

Når du kan leve i tillid, fred og kærlighed med dig selv, kan du leve i tillid, fred og kærlighed til din tvillingesjæl eller sjælepartner og til livet.

Læg egoet bag dig og lad din universelle kærlighedskilde fylde dig med mirakler.

 

 

                       armedon.com © marts 2011-2013 Alle rettigheder forbeholdes