Stilheden

af Marianne Elisabeth Pedersen

Det kræver mod og tillid at være i stilheden. At stilne dit sind og bringe dine tanker og indre dialoger til ro betyder, at du skal stilne din frygt og have tillid til, at alt er godt. Da kan du mærke din indre stilhed.

 

 

Det kræver mod og tillid at være i stilheden. At stilne dit sind og bringe dine tanker og indre dialoger til ro betyder, at du skal stilne din frygt og have tillid til, at alt er godt. Da kan du mærke din indre stilhed.


 

Det er i de stille stunder, at du kan mærke dig selv, dit eget jeg. Ofte er det jeg-viljen, altså dit ego, du hører, og som taler i dig hele tiden. Det får dig til at have travlt med at måle dig med ydre resultater, som i sig selv er uvæsentlige, da det alt sammen er illusioner. Når du bevæger dig ind i dit selv og opholder dig i stilheden, kan du forholde dig til, at alle ydre målestokke er illusioner, at utrolig meget af det, vi foretager os, er uvæsentligt.


 

Ved over tid at være i din egen stilhed lærer du dig selv at kende på et meget dybere plan, hvorimod den aktive jeg-vilje - dit ego - holder dig på et meget mere overfladisk forhold til dig selv og hvem, du er. Når du lærer din egen stilhed at kende, bliver det meget nemmere at mærke, hvad der nærer dit liv, både sjæl og krop. At være i nuet, at opleve glæden og nyde skønheden, at mærke kærligheden, at føle, hvad du fysisk har brug for, at være ærlig overfor dig selv, at føle dig fri at være i freden m.v.

 

Meditation er en helt utroligt fin måde at finde ind til sig selv på, og til at finde sin indre stilhed og fred. Det behøver slet ikke at være specielt eller kræve meget at meditere for at finde stilheden. En meget effektiv måde er, at sætte sig ned, sørge for at sidde godt og sætte fokus på åndedrættet. Ved i ca. 10 min, og gerne i længere tid, at følge dit åndedræt koncentreret, vil hele dit indre falde til ro og du kan mærke, hvor behageligt du har det bagefter. Retræte i stilhed er en meget stor og berigende oplevelse.


 

At stoppe sin egen tale er også en måde at finde sin stilhed på. Det kan være vanskeligt ikke at tale i dagligdagen, men at være opmærksom på sin egen talestrøm og holde sig til kun nødvendig tale har en utrolig virkning. Yogananda taler om mennesker med snakkesyge. Det er de, der taler for at tale, og som taler i en lang strøm af ord. De taler sig væk fra sig selv.

Du kan, ved at overforbruge mængden af ord, tale dig væk fra din egen stilhed og væk fra at mærke dig selv. Det betyder, at du mister evnen til at mærke, hvem du er, og hvordan du har det. Et menneske, der taler rigtig meget har ofte vanskeligt ved at tage beslutninger, og deres udvikling er ofte langsommere. Man kan blive afhængig af talestrømme som af fjernsyn, sukker og alkohol m.v. Det holder dig væk fra dit indre følelsesliv, hvor der måske ligger smerte og sorg. I emnet talestrømme ligger også det, at undlade negativ tale, brokkerier og kritik, da det forstyrrer både din egen indre og den ydre stilhed og fred. Negativ tale har samme virkning som store talestrømme.


 

At bevæge sig i naturen uden andet end at bevæge sig og se på den smukke natur giver ro og fred samtidig med, at naturen har en healende og rensende effekt på både sjæl og krop. Det er meget vigtigt, at naturens healende effekt bliver forstået og anerkendt af os mennesker på jorden. Når du har modtaget healing er det nemmere at blive i din indre stilhed.

 

Jo mere du opøver din evne til at være i din indre stilhed, jo nemmere bliver det at beholde den stilhed når du er i urolige og støjende omgivelser. Du hviler i dig selv. Din indre styrke vokser, og dit selvværd forstærkes.


 

Vi er i urtidernes morgen opstået af stilheden, og det er stilheden, der er vores kilde til vækst. I de gnostiske skrifter er Armedon den første af alle evighederne. Alle evighederne er uendelige, og i uendeligheden er tomrummet. Sige er den Gnostiske gudinde, som er den store stilhed, altså det tomrum, hvoraf hele skaberværket er udsprunget. Sige fortæller os, at ordet skaber dobbelthed og at det er i stilheden, vi finder vores sande selv og vores oprindelse. For det er i stilheden at vores evige og uendelige kraft, som er visdommen, udspringer. Det er i stilheden, du forstår.


 

Det er vigtigt, at vi altid forbinder os til den kilde, vi er oprindelig af. Når vi forbinder os, opnår vi indsigter og forståelser,og forbinder os til den mening, der er med vores væren. Når du ikke ved, hvad du skal gøre eller tvivler på, om du gør det rigtige, eller tvivler på, om du opfylder meningen med dit liv, så forbind dig med dit skaberværks oprindelse, stilheden og lyset.


 

I stilheden finder du ind til dit hjerte, hvor der er fred, lys og kærlighed.

armedon.com ©2008 alle rettigheder forbeholdes