Tvillingesjælenes overgivelse.

V/ Marianne Elisabeth Pedersen

september 2011

Vores liv er givet

vi er evigt forbundet

vores kærlighed er ubrydelig

i sin renhed er den evig

i sin betingelsesløshed er den skabende

i livet er det en gave

 

I taknemmelighed overgiver jeg mig

til de, der ser det, jeg ikke kan se

til de, der forstår det, jeg ikke forstår

og lader de, der ser mit liv i helhed

bevare overblikket og vise mig vejenFor at to sjæle kan forenes i kærlighedens lys, skal de hver for sig forbinde sig til lyset i sig selv, altså uafhængigt af den anden. De kan ikke leve af hinandens lys eller af deres kærligheds lysende væsen. De skal i sig selv være forbundet med det universelle guddommelige lys og have overgivet sig til denne højere, livgivende kraft og energi. Først da er de i en energi, der er så lysende, at deres fælles kærligheds energi ikke skræmmer dem væk.

 

Når tvillingesjælene mødes, vil de i den første tid blive overvældet af den styrke, der er i kærligheden, og energien i mødet vil aktivere alle de dobbelte sider, som deres sind indeholder. Det er for de fleste overvældende og mange gange næsten skræmmende, hvilket får mange til at fjerne sig fra hinanden. For senere at vende tilbage igen og igen. Hvert møde aktiverer nye sider af dem selv og det er vigtigt, at de hver for sig kan få mulighed for at trække sig tilbage og bearbejde det nye, der opstår og opdages. Tvillingesjælene har brug for, i perioder, at belyse og liv give den fase, de er i, for deres kærlighed bringer dem i en stadig bevægelse gennem et langt udviklingsforløb.

 

Tvillingesjælenes kærlighed er så stærk, at hver enkelt ser alle sine mange sider på godt og ondt. Alt skal transformeres til denne lyse, stærke, lette, evigtvarende og evigt livgivende energi, som, når der åbnes op for den, er skabende og unik i sin kreative og nyskabende form. Når tvillingesjælene finder frem til denne skabende kraft, efter overvindelse af egoets begrænsninger, er det en lykkens stund, at opleve alle de smukke nyskabelser, der opstår og dannes. Det er en strøm af kreativitet, som er uden de begrænsninger der ellers ligger i livet, og derfor kan de, som en kanal for universet, skabe de smukkeste ting. Når de to er væk fra hinanden, er skabelsen en kanal for den betingelsesløse kærlighed, som de indeholder og som den anden ikke er der til at modtage. Når tvillingesjælene finder hinanden i et fællesskab, vil de være meget skabende og kreative. De vil også være kaldet til at arbejde i en højere tjeneste for livet på jorden.

 

Egoet er en forhindring for den betingelsesløse kærligheds udfoldelse. Egoet er krævende og har bestemte forestillinger. I egoets verden ligger der forventninger og krav, skuffelser og kritik. Tvillingesjælenes vej bringer opløsningen af egoets ideer." Er jeg god nok?"" Hvad kan jeg bidrage med?" "Er jeg smuk nok?" "Jeg føler mig for gammel". "Mit helbred står i vejen". "Hvad skal jeg gøre for at blive elsket?" "Han elsker mig ikke, hvis ikke vi lever sammen på den og den måde". "Vi skal ses så og så ofte". Penge bliver et tema, og hele tiden opstår krav om at få kærligheden bekræftet. Indvendingerne bliver virkelige, og forhindringerne bliver den enkeltes sandhed. Det er hele tiden et spørgsmål om at få noget fra den anden. Kampen opstår, når begge vil have noget, den anden ikke kan give. Nogle gange er de nødt til at blive skilt fra hinanden i kortere eller længere tid for at nedbryde egoets stridbare kamp. I adskillelsen vil deres længsel og bevidsthed, om alt det der var, og som ikke længere er, bringe en dyb og inderlig beskedenhed frem mellem dem og det de har sammen, i modsætning til egoets stadige kamp, for at opnå det, der mangler.

 

Der er ingen forhindringer. Overgivelsen er svaret på egoets kontrol og styrende dagsorden. Alle forhindringerne er et sultent egos behov, som er det, du mangler at give dig selv. Det bliver aldrig din tvillingesjæl, der opfylder alle dine ønsker og behov. Grundlæggende forenes de, den dag de er hele i sig selv og det betyder, når alle deres behov, forventninger og ønsker er opfyldt ved egen manifestation i samarbejde med den skabende kraft. Den dag kan de mødes i det, de finder er fælles for dem begge to.

 

Det er manglen på tillid, som bryder den betingelsesløse kærligheds strøm, og det er tilliden, der bærer forholdet. Tvillingesjælenes forhold vil være helt unikt, helt individuelt, uden traditionelle former og uden materielle begrænsninger. Det er kærligheden selv, der er bærende og i den smukke kærlighed er han prinsen selv og hun er hans dronning i livet. Intet står imellem dem hverken materielt eller fysisk, men i det ligger overgivelsen. Overgivelsen til i tillid at tro på, at du er elsket, akkurat som du er, og at du ikke behøver at være en anden, end den du er. At du ikke behøver at have en masse materielt hverken fysisk eller i kister for at få denne unikke, smukke kærlighed. At det er hele dig, din sjæl og det din sjæl lever i her på jorden, der er elsket.

 

Tvillingesjælene kender hinanden på et dybere plan. Deres sjæle er forbundet til evig tid, og de har i dette liv, hvor de finder hinanden, en opgave i at forstå vigtigheden af deres forhold. De skal forstå og lære den livgivende kraft, der er i den betingelsesløse kærlighed, som bringer dem paradis på jorden i en fysisk form.

 

Overgivelsen er tilliden på et højere plan. Det er overgivelsen til det, der er større end dig, til den guddommelighed, du tror på. Det er at slippe de fysiske rammer og vende sig til den kilde, hvorfra livet udspringer. Det er, at lade sig vejlede af de, der har overblikket og som viser dig vejen. Det er tilliden til at leve i kærligheden og ikke stille spørgsmål ved den, men at være i den sammen med den, der elsker dig for alt det smukke du er og for din smukke sjæl. Hvert skridt er meningsfyldt, hver tanke er af betydning, hvert ord har sin dybde og det er alt sammen vejen tilbage til forening med din gud, din sjæl og din kærlighed.

 

Mødet med og livet med tvillingesjælen er smukt, det er meget smukt. Det fylder dig med en dyb taknemmelighed for alt, hvad der er og deraf udspringer en stæk kreativitet som er helt unik og særlig.

Der skal mod og tillid til at gå vejen, nogen gange bliver det med tvillingesjælen ved din side, andre gange må du gå den alene. Uanset så vælg altid lysets vej og lad aldrig nogen trække dig ned fra lyset, hverken med krig, bebrejdelser eller manipulation. Hold dit hjerte rent og foren dig med de mennesker der støtter dig i din vækst. Slip de mennesker der hæmmer din vækst eller som prøver at binde dig fast til sig med destruktive adfærdsmønstre.

 

I dit arbejde med at åbne dit sind og give slip på alle fastlåste indstillinger og begrænsede forestillinger, samt alle indvendinger og betænkeligheder kan du kalde på ærkeenglen Raziel.  Ærkeenglen Raziel betyder Guds hemmelighed og her kan du få hjælp til at åbne dit sind og slippe alle dine begrænsninger således, at du kan finde frem til din skabende kraft. Raziel hjælper dig med spirituel forståelse, så tingene bliver klart for dig. Raziel hjælper dig med at manifestere, og med at høre og se og kende den guddommelige vejledning.
armedon.com ©2011  alle rettigheder forbeholdes