Sankt Germain og hans arbejde på 7 stråle

Aften i Mestrenes lys d 24/11- 2016


Budskaber fra Sankt Germain til de forandringer verden står over for og den nye tid vi er på vej ind i.


v/ Marianne Elisabeth PedersenNærværet af Sankt Germain føles som en rolig glæde, en stille styrke, et vedholdende blødt pres og et  gennemtrængende frivilligt gennembrud til kernen af det hele, til kernen i dig selv og til åbningen ind til din sjæl.


Sankt Germain ønsker at åbne dig ind til din sjæl så du oplever virkeligheden, din sjæls hensigter.


Sankt Germain siger:


Lev let i det der sker og stå stille i bevægelsen, så du kan mærke tilstedeværelsen i forandringerne og tiltrække dig erkendelsens indhold. Træk stemningen ind i dig og oplev sandheden, så let som når du ser dagslyset. Fortvivl ikke over verdens lidelser, den bruges til at bryde igennem muren med og er manges ønske.

Lev let, udtryk glæde og mildhed, skab skønhed og vis de andre din sjæls udtryk.

Jeg underviser jer i de rette hensigter, i vedholdende sandheder og at se klart igennem skader, smerte og modstand.

De rette hensigter sætter alle fri i livet.


Følg mig på vejen.-------------------------------------------------------------------------------------


Fagstof om 7 stråle


Vi er i overgangen mellem 6 og 7 stråle og her er opgaven i følge Alice Bailey at skabe syntese og harmoni mellem de lavere aspekter i menneskeheden og de højere aspekter, både som helhed og for det enkelte menneske. Det er her at der opstår konflikter, lidelse og smerte.

Vi skal bevæge os ind i sjælens rige , intuitionen.


Sankt Germain ønsker os derhend hvor vi føler stærkest tiltrækning til det uhåndgribelige mentale, til de åndelige realiteter. Der hvor vi tiltrækkes af vores sjæl. Der opnår vi tilgang til de sande åndelige værdier således at sjælens energi dominerer de tre lavere legemers stråler som er det fysiske, det emotionelle og det mentale.


For dig der ønsker at gå discippelskabets vej på 7 stråle siger Alice Bailey:


Baser dig arbejde på det rette perspektiv, fri for falske værdier

samt en organiseret aktiv tjeneste

og bedøm dig selv rigtigtHenvisning fra Alice Baley:


Elsk ikke værket.

Lad kærligheden til Guds evige plan styre dit liv, din tanke, din hånd, dit øje. Arbejd hend imod at forene plan og hensigt, som må finde sin varige plads på jorden. Arbejd på planen, koncentrer dig om din del af det store værk.
armedon.com ©2016  alle rettigheder forbeholdes