Nærværets Engel og Guddommelig vejledning

Nærværets Engel og Guddommelig vejledning.

Engle aften d. 16. februar 2018 v/ Marianne Elisabeth Pedersen

Hendes kærlighed forekommer meget omsorgsfuld og moderlig for jordens cyklus og menneskers udvikling ud af frygtens skær.

Nærværets engel kommer tættere på dig desto mere du i din spirituelle rejse og åndelige søgen integrerer syntesen mellem ånd og stof. Nærværets engel er din sjæls vogter og din sjæls åndelige aspekt.

De der mærker og oplever Nærværets engel, er de der arbejder på en større sjælskontakt.

Nærværets engel viser sig for det sjælsbevidste menneske og står lydhør og fuldt nærværende ved dig i oplysningens time.

Nærværets engel er det observerende og kontakts – åbne element i det øjeblik mennesket åbenbares for ånden. I ånden ligger svaret på hele dit liv, alle dine mange år på de karmiske bump, oplevelser og de faldgruber, du har været igennem i de mange tusinde liv.

Nærværets engel står i himlens åbne lys og er selve flammen i det punkt, hvor dine kosmiske og karmiske udfordringer og selve det karmiske hjul stopper op og du står med døren åben til himlen. 

Indtil da vil nærværets engel stå ved dig og vise sig i øjeblikkets nærvær, med en tæthed der varer.

Den står helt transparent og samtidigt som et flammende varmt brændende lys.

Undervejs vil nærværets engel integrere sig i dit felt og berøre din sjæl og lade din sjælsflamme vokse og brænde. Din sjælsflamme brænder alt det forgangne og dogmatismen op, så det opløses i blå, grønne og gule farver, der glider ud i jordens sfære og beliver planteriget.

Nærværets engel står ved dig og puster din sjælsflamme op i styrke, der hvor du brænder igennem og historien forsvinder i intethedens opdagelse af selve oplysningen og lige der får du selve åbenbaringen, selve indvielsesportens åbning til kærlighedens paradisiske have af glæde, kærlighed uovertruffen lykke og dyb vished.

Nærværets engel er opstandelsens engel og den glæde og kærlighed, der lyser fra den, når din sjælsbevidsthed brænder igennem, går som dønninger over himmelhvælvingerne og alle i de højere hierarkier berøres og vil være bevidste om dit gennembrud.

I punktet for nærvær er der efter selve sammensmeltningsprocessen kun fred, helhed glæde, kærlighed og et uovertruffet stærkt lys. Det er oplysningens time at vågne op til en bredere forståelse af virkeligheden.

Nærværets engel står ved os ved:

store bevidstheds forandringer.

det kan være indvielser

åndelige åbenbaringer

store kærligheds oplevelser

ved fødsler, din egen fødsel eller dine børns fødsler

ved andre store transformationer.

Solenglens er det samme som nærværets engel så hvis du gerne vil læse om solenglens udseende og fremtræden så læs min tidligere artikel om solengle på armedon.com under forlaget–artikler-engle artikler. armedon.com © 2018 Alle rettigheder forbeholdes

Englenes skær glider blødt ned over himmelhvælvingens blå lys

og lader et skær af nænsomt ro,

ligge som et dæmpet tæppe over menneskets tvivl og frygt.

 

De har kun deres egen verden at frygte,

hviskede englen blidt i det gamle menneskes øre

kærligt svøbt i universets visdom
armedon.com © 2017 Alle rettigheder forbeholdes