Lykken ligger i Hjertets skatkammer

v/ Marianne Elisabeth Pedersen

Alle ønsker af hjertet bliver hørt og besvaret

 

 


Målet for succes i dit liv er dybden af lykke. Følelsen og oplevelsen af lykke i livet er den eneste målestok, der har virkelig værdi. Alle andre parametre er uvæsentlige i den store sammenhæng. Lykken ligger i dit hjertes kerne, og er den dybeste tilstand i kærlighedens vej. Hjertets dybeste følelse er lykken som er helt ren, og som i sig ikke har sin modsætning. Hvis du ikke er lykkelig, har du noget i dit liv at arbejde med, som vil udvikle dig.Uanset hvordan du lever dit liv, hvad du har opnået, hvor meget du har produceret og hvad du arbejder med, så er det din tilstand af lykke i livet,  der viser, om det virkelig er værdifuldt. Derfor er der mange gange, hvor vi tænker: "Hvor må det og det være fantastisk, bare det var mig".


Da er vi straks væk fra os selv og ikke der, hvor vi hører hjemme.


I det øjeblik du er hjemme i dit hjerte, og har arbejdet dig forbi de tynde hårde skaller af frygt, ubearbejdede oplevelser, en ikke tilgivet fortid og fejlindlærte forestillinger og forventninger, om noget du slet ikke har brug for, da vil du i dit hjerte opleve at være i kontakt med en bevidsthed. Den kan svare dig på, hvad der er godt for dig, og hvor du kan stå inde for det, du foretager dig. Da er du oprigtig i dine valg. Det gør dig glad at være identisk med dine forehavender, og du får fred med dig selv, når du handler identisk. Integritet og ærlig oprigtighed er væsentlige begreber for at beskrive et liv levet ud fra hjertet. 

 

Integritet betyder, at der er samsvar mellem tanker, følelser og handlinger


 

 

Handlinger betyder også det sagte ord. Når du virkelig lever oprigtigt og ærligt i forhold til dig selv, som er den væsentlige del af et ærligt liv, da ser du dig selv i øjnene og ved, hvad du står for, hvad du handler ud i dit liv, og hvad du dybest set ønsker dig.


 

 

Alle ønsker af hjertet bliver hørt og besvaret


 

 

Når du tvivler og ikke kan bestemme dig. Når du aftaler og lover, men ikke handler. Når du beder andre bekræfte dig og fortælle dig svarene. Når dine ønsker ikke bliver opfyldt. Når det hele bliver forkert hver gang. Når du ikke holder dine aftaler,og når du pleaser andre og ikke kan sige fra, så er det fordi, du ikke er oprigtig med dig selv. Da mister du kontakten til dit hjerte og din egen lykke.

 

Lykken er en meget fin, lys, fantastisk og let oplevelse i dit inderste af hjertet.

Det er en salig, let og fin fornemmelse, hvor absolut alt er fint. Det er så fredfyldt og trygt. Alt er smukt, fint og godt. Det er en tilstand af urørlighed og lethed. Den tilstand er det værd at udvikle sig til at indeholde for altid.

 

Når du arbejder dig ind i dit indre gennem disse forskellige lag, som dit liv har lagt omkring dit hjerte, og du evner at elske dig selv, andre og livet finder du fem til medfølelse, kærlighed til andre, tilfredshed og glæde. Da er du langt på vej til lykken.


Lykken ligger endnu dybere end dette og er en tilstand af fuldkommenhed.rmedon.com ©2010 alle rettigheder forbeholdes