Lysets helbredende virkning

Universets helbredende kræfter kommunikeres til os via lyset og lysets farver. Hvordan opløses koden til menneskenes sygdomme og til deres fysiske ubehag?

 

 

Lyset og dets farver er det middel, vi kan kommunikere med og via det bevæge os tilbage i tiden, frem i tiden, ud i alle universets verdener, ned i den mindste substans og ind i de inderste dele af kroppen, ind til den mindste celle og ud over denne tidsramme. Lyset kan udvide vores forståelse og opfattelse af rum, tid og substans. Vi kan derfor kommunikere med alle organer, væsker og substanser i kroppen med hele det fysiske legeme og alle de eteriske legemer.

 

Lyset og farvernes sprog er vejen til at løse op i alle typer af spændinger og uforløste elementer i vores eksistens på tværs af tid, fysiske grænser og de mange eksistenser, vi har haft. Det er et virkningsfuldt middel til opløsning af følelser og uhensigtsmæssige mønstre, der begrænser vores udfoldelse. Det opløser sygdomme, der plager os og fjerner begrænsende adfærd. Det er ved lysets og farvernes sprog at vi kan komme derhen, hvor vi kan få afsluttet ufærdige oplevelser, så vi kan skabe positive læringsprocesser som vi alle har brug for i vores udvikling til et kærligt og lykkeligt liv. De fleste af vore både fysiske og følelsesmæssige tilstande kan der gives slip på ved at gå tilbage i tiden til der, hvor vi slap dem ufærdige. Der kan vi se dem fuldendes. Vi kan skabe en afslutning i kærlighed til det skete, og tage den lykkelige afslutning med os frem til nu, vel vidende at nu kan de uønskede tilstande ophøre, og give plads til nye livsformer indeholdende glæde, lykke, håb og tro på sig selv og livet, som erstatning for tristhed, sorg, sygdom, frygt og flugt.

 

Det gøres ved at gå med lyset tilbage i tiden i dette eller tidligere liv, samt ved at se sit liv udefra, via det tredje øje. Og ved at rejse med lyset til sit højere selv for at bede om svar på væsentlige spørgsmål, samt ved at rejse til engleriget for at møde de personer og engle, der ønsker at give, hjælpe og forsone.

 

Når alle steder er besøgt og afsluttet, svarene er fundet, og man er forsonet med de kære i sit liv, vil koden til sygdommen eller det fysiske ubehag være fundet. Tilbage er ens eget arbejde med at integrere det nyopdagede i sit sind og tanke og lade det være en del af den daglige væren. Arbejdet ligger da i at lade det blive en del af sit liv, hvilket er en del af dette livs opgaver.

 

Når livets opgave fuldføres igennem forståelse, ændrede tankemønstre, forløste følelser og opbygninger af gavnlig adfærd vil hele forløbet være fuldført og sygdommen eller lidelsen vil ophøre. Det gælder både for lettere men også for de svære tilstande.


 

Case Story:

En mand på 60 år tager kontakt da han har fået konstateret kræft for 8 mdr. siden. Han har hele sit liv været søgende og spirituelt interesseret, har læst og studeret og har nu læst bøger om helbredelse af kræft. Heriblandt bogen af den danske forfatter Tina Lodskov, som beretter om sin egen helbredelse.

 

Han er fuldt besluttet på at søge sin egen helbredelse men til trods for intens healing og clairvoyance opnår han ikke en mærkbar ændring af sygdommen.

Han har i mange år været lukket, forstået på den måde at han ikke kan se lys, ej heller under meditation. Han ser ikke lys eller farver for det indre øje. Det er ham ikke muligt at huske fra den første del af hans barndom, og han er nu kommet frem til, at det er i erindringerne fra barndommen og evt. også fra tidligere liv, at koden til helbredelse, helt ned på celleniveau, ligger.

Under det første møde er det mærkbart, at han har det dårligt, der er flere organer som mærkes at være overbelastede. Nyrerne er anspændte til bristepunktet og hele bughulen sitrer. Det kræver en intens healing med megen lys hvorefter det lykkes at få en midlertidig åbning af kronechackret og det tredje øje, således at vi kommer ned i barndommen. Her ser han sig selv som treårig, hvor mor slår og hvor han bagefter sidder under fars skrivebord og er alene, ingen kommer og hjælper. Savnet og sorgen løsnes op. Han tilgiver sine forældre og den lille dreng trøstes. Vi giver ham kærlighed og universets gaver. Et stort rødt hjerte med guldsløjfe bliver bragt af englene og lagt i den lille drengs hjerte efterfulgt af den smukkeste blå blomst. Siden kan han til stadighed se sit smukke røde hjerte og den blå blomst.

 

Næste gang vi mødes føres han tilbage til to tidligere liv, hvor han har levet et fredeligt, lykkeligt og kærligt liv i pagt med Gud, naturen og sine medmennesker. Det ene liv udmærker sig ved hans fuldkomne tro på Gud, hvor han som messedreng og senere som præst i et kloster har fuldkommen fred med sit forhold til Gud og meningen med sit liv.

De erfaringer og følelser, som denne mand har brug for, tager han med sig tilbage til dette liv og bevarer det i sig, da det vil hjælpe ham i denne situation. Derefter rejser han op til den hvide engleverden, hvor han mødes med de, der gerne vil vise ham, hvor meget de elskede ham som barn og nu. Han forsones med dem alle, tilgiver og bliver velsignet og forstår den universelle kærlighed der er mellem os og dem vi elsker. Der bliver sagt det,der skal siges og han tager afsked med dem. Han ved nu, at han er uendeligt elsket, at alt er fred og forholdene er fuldstændige i dette liv.

 

Vi mødes igen for at lave en aurarensning ,hvorefter han ser sig selv omgivet af lys men helt mørk indvendig. Han vender tilbage til barndommen, hvor han ser sig selv i tremmesengen siddende og iagttage en 3 m. stor engel, der står i rummet hos ham. Dette var glemt til nu. Han må konstatere, at hans barndom som helhed var lykkelig. Den var ikke problemfri, men som helhed var den tryg, kærlig og han var et umådeligt elsket barn. Han får nu fred med de ting der har været og ved nu, at problemet ikke ligger i barndommen.

 

Den efterfølgende gang får vi åbnet det tredje øje permanent. Der sættes en krystal i øjet og han kan for første gang trække lys ind i hovedet og resten af kroppen. Det er en langvarig proces, da der er meget mørke, der skal udfyldes. En engel kommer ind af det tredje øje og lægger sig i hans krop og nærmest eksploderer så den som pulver fordeler sig ud i alle celler. Englene henter ham og flyver ham nu til hans højere selv hvor han spørger for at få svar. Det første svar er ” Du skal dø”.Da vi spørger ind til dette får han at vide ” Du skal sætte dig selv til side”, ” Du skal tilsidesætte dig selv”. Det betyder, at hvis han kan sætte sit ego, sit selv, til side og dæmpe det i betydeligt omfang, så er der en mulighed for helbredelse. Det medfører en lang samtale om forholdet til det guddommelige og om de,t at træde tilbage med en fuld accept af det guddommeliges væren og handlen, kontra det at ville have en logisk forklaring på meningen med livet og det der sker rundt os. Det viser sig, at denne mand oplever, at han aldrig er blevet ordentligt hørt af Gud; at Gud ikke svarer ham.

 

Da vi så tilbage i tiden, havde Gud altid været der. Han havde, fra han var helt lille, vist sig som denne store smukke engel, men han havde valgt at glemme det. Denne mand har haft mange slags syn, men vælger hver gang at tvivle om det virkelig er sandt eller noget hjernen producerer. Nu er det således, at i forholdet til Gud bliver troen ren og sindet rent når egoet/selvet træder tilbage og egoets krav overhøres.

 

Forleden dag ringede han og fortalte, at gennem det tredje øje kom den mest vidunderlige engel i bedste stil a la Rafaels engle og smilede til ham. Den sagde at den er hans kommunikation med Gud, og at han kan tale med den om alt. Den medbragte en lille blomst, hvorfra der dryssede et hvidt pulver som fordeler sig i alle celler og helbreder. Den skønne engel er der hele tiden og giver svar på alt. Den laver en masse sjov, så man må le. Det var en glad mand, der ringede den dag.

 

Den danske forfatter Ulla Raunchel har opfundet lysterapi. Glæde, glæde og atter glæde er hendes ledetråd. Glæde er helbredende i sig selv. Hans noget høje temperatur er nu faldet og smerten i ryggen fortager sig.

Der ligger nu mulighed for helbredelse. Vi har alle mulighed for helbredelse ved at gennemgå vores udvikling, ved at færdiggøre de uafsluttede hændelser og tage lærdommen til os her på jorden.

Helbredelsen ligger i guds hænder og den kan blive os givet.armedon.com ©2008-2017 alle rettigheder forbeholdes