Arrangementer

Armedon Glory

Videnscenter for holistisk og åndelig udvikling

v/ Marianne Elisabeth Pedersen

I Gudindernes lys

Det kærlighedsskabende menneske   

Workshop med kanaliseret vejledning fra de feminine mestre


En transformerende proces

d. 31 jan & 1 febr. 2020

Tag din veninde gratis med.


De kvindelige mestre belyser os med den kraft, der bringer det kærligheds skabende menneske frem i os til gavn for dig, dit liv, dine omgivelser. Dette er en rejse med inspiration og budskaber fra de kærligheds skabende og kærligheds transformerende mestre til dig i et liv der forvandles til glædes fyldt meningsfyldt og fuldkomment.

Kunne du tænke dig at vågne med glæden ved at leve, fyldt med taknemmelighed over dagen og begejstret for det liv, der omgiver dig, så husk, du kan sagtens. Få vist vejen.Et lykkefyldt liv tilhører det menneske der lever i kærlighedens transformenrende indstrømning og visdom. Du kan skabe det.

Alle er velkomne det kræver ingen forudsætninger kun, at du er åben og ønsker forvandlingens rejse.

                                                                  Vi starter fredag kl. 18- 22 og fortsætter lærdag kl. 12 - 17/ 18

(Hav en bagkant så vi slutter samlet)

   

d. 31 jan. & 1 febr. 2020


Pris: 1 pers. kr. 1150.-tag din veninde med gratis.

Begrænset antal pladser.

tilmelding ved betaling og besked.

Et Liv i Hjertet 

under Maria Magdalenas vejledning.

En forandring der gør alt muligt.

Det at arbejde bevisdst med din kraft.

d. 15 & 16 februar 2020


Det Spirituelle Skatkammer.

En Workshop om kraften i Forandring og Syntesen af Spiritualitet og Kærlighed.


d. 27 & 28 marts  2020


Du modtage inspiration og vejledning fra de universelle og åndelige Hierarkier, der relaterer til din spirituelle udvikling, så du både opnår en forståelse for din egen spiritualitets næste udviklingstrin, samt en forståelse for en videre udvikling af kærlighedens dybere visdom, samt hvad det vil sige at være et oprigtigt søgende og spirituelt menneske.

Vi vil skabe forandringsprocesser til dig på et plan hvor du løsriver dig mere fra de fysiske barrierer og bevæger dig hen mod et større overblik både over forandringernes gavnlige virkninger men også for effekten af at transformere din spiritualitet over i en forening af den større kærligheds oplevelse.

Ønsker du at udvikle dig spirituelt samt opleve den kærlighed der ligger i et spirituelt liv, samt mere viden om de spirituelle grundprincipper, er dette en workshop for dig.


Fredag d. 27. marts kl. 18 til kl. 22.

Lørdag d. 28. marts kl. 12- kl. 17.

( eller 18. hav en bagkant så vi afslutter samlet)


Workshoppen koster kr. 1200.-


Begrænset antal pladser på kurset. 


Du tilmelder dig ved indbetaling af kursusgebyr

samt besked  tlf.. 21 40 47 73 


Engle aften 2020

Kanaliserede Budskaber

Der er altid en personlig oplevelse til hver enkelt på engle aftener.


d. 14/2- Ærkeenglen Michael. Englenes beskyttelse af dig og din familie. Når englene beskytter os hvordan og hvorfor.

d. 13/3- Ærkeenglen Gabriel. Om varsler og syner. Når englene viser sig for os og taler til os for at vejlede og guide dig.

d. 17/4- Ærkeenglen Jeremiel. Loven om Karma og få fred med vores livshistorie. Om den karmiske livslinje, historien.

d. 15/5- Ærkeenglen Raguel. Om livets uretfærdigheder og meningen med det. Om harmoniske løsninger, at få fred.

d. 12/6- Ærkeenglen Chamuel. Englenes kærlighed til mennesket, at opleve deres kærlige nærvær og guidens til os.

d. 21/8- Ærkeenglen Uriel. Englenes styrke til dine valg og vej i livet i den rigtige retning. Den meningsfulde livsvej.

d. 25/9- Ærkeenglen Metatron. Om fornyelse og læring, der beriger dit liv, når englene underviser  i mystikkens ånd.

d. 30/10- Ærkeenglen Haniel. Englenes støtte til det spirituelle liv, i visdom, og erkendelse af mystikkens gavnlige virke.

d. 27/11- Ærkeenglen Rafael. Når englene helbreder, hvordan sker det og få svar fra din engel hvad der vil gavne dig.        Entre kr. 225,-

          kl. 19.30 til ca 22.30

              Mobilpay 53097

Engle aften 2020

Englene samler din bevidsthed klargør din sjæl lyser igennem dig og gør dig klar til den store åbenbaring

 

Englene vågner med dig hver morgen de ser med dine øjne virkelighedens underfundige moras og virkeliggør åbningen af noget større.

 

Englene drømmer med dig om natten og forudser din fremtidige udvikling på vej af livets blomstrende stier.

 

   De griber dig med vingerne    løfter dig op i deres vingesus     

og viser dig alt fra de rette vinkler.


På engle aftenerne møder vi englene og deres visdom og deres barmhjertige og helbredende energi, der forløser vores smerte og løfter os op i kærligheden. Kom og få budskaber eller kanaliserede beskeder fra din engel og oplev engle energien i dit hjerte. En aften fyldt med englenes nærvær.

 

Englene kan skabe der hvor intet er og hvor fantasien holder op.

Der hvor håbløsheden indhenter os og der hvor ligegyldigheden overtager.

De er visdommens og helbredelsens bærere.

Lad dem vise dig vejen. 

De fører dig sikkert igennem

     Befrielsens Karma    Opløsning af Kamiske Mønstre  

Workshop med åndelig indstrømning fra hierarkiet

d. 28 og d. 29 august 2020


Med hierarkiets åndelige indstrømning bevidstgøres du på denne workshop i emnet karma. Vi opnår en bred forståelse af karma som en meningsfuld vej til sjælens befrielse. Synliggørelse af dit eget karmiske mønster giver mulighed for at gribe ind og forløse. Vi taler om principperne for at skabe god karma samt karmisk befrielse. Ved at forbinde dig med din sjæl vil vi på denne workshop ny orientere dig mod de evige sandheder. Når loven om karma bliver forstået og anvendt rigtigt bringer den Lykke godhed og frihed fra smerte og lidelse.  Vi gennemgård grundlæggende teorier og der gives en bred forståelse af emnet Så du finder retningen i livet, den strålende vej. Befrielsens vej.

Du får individuel vejledning til dine karmiske mønstre og konkrete anvisninger til hvordan du selv kan arbejde videre med det bagefter.


Fredag  kl. 18 - kl. 22

Lørdag  kl. 12 - kl. 17 (eller kl. 18 hav en bagkant så vi slutter samlet )


Workshoppen koster kr. 1200.-


Der serveres kaffe/te kage og frugt og der mediteres begge dage

Du tilmelder dig ved indbetaling af kursusgebyr samt besked.

Et med de højere Hierarkier        En Telepatisk Oplevelse         Workshop med telepatisk besked fra Hierarkiet

d. 23 & 24 oktober 2020


På denne workshop vil vi modtage inspiration og vejledning fra de  åndelige Hierarkier, således at  du opnår forståelse for din egen spiritualitets næste udviklingstrin og en videre udvikling af kærlighedens dybere visdom, samt hvad det vil sige at være et oprigtigt søgende og spirituelt menneske.Vi vil skabe forandrings processer hvor du løsriver dig mere fra de fysiske barrierer og bevæger dig mod et større overblik over forandringernes gavnlige virkninger og for effekten af at transformere din spiritualitet over i en forening af den større kærligheds.Ønsker du at udvikle dig spirituelt samt mere viden om de spirituelle grundprincipper er dette en workshop for dig.

Du får individuel vejledning og metoder, at arbejde med så du selv kan arbejde videre bagefter. Vi gennemgår faglige emner om hierar- kiernes verden og vores udvikling under deres lys. Der kræves ingen specielle kundskaber for at deltage.

 

Fredag  kl. 18- kl. 22.00

Lørdag  kl. 12- kl. 17 (eller kl. 18 hav en bagkant så vi slutter samlet )


Workshoppen koster kr. 1200.-

Der serveres kaffe/te kage og frugt og der mediteres begge dage

Du tilmelder dig ved indbetaling af kursusgebyr samt besked.

Nærværets Engel

Sjælsgennemtrængende Oplevelse

Workshop vejledt af din solengel forbundet til din sjæl. 

Søndag d. 29 nov. 2020


Dette er for dig der gerne vil have kontakt med din sjælsengel og ved dens vejledning, leve det meningsfulde liv forbundet til engleriget og din sjæl. Du vil opleve guddommelig indstrømning som beriger din sjælsgennemtrængning og giver dig en større helhedsoplevelse af det meningsfulde liv, dets opgaver og udfordringer.Når du har forbindelse til din egen nærværets engel får du en større forståelse for din livsbane og balancen i livet. Du vil knytte dig til en højere vejledning og være mindre fokuseret på livets almindelig hedder. Din bevidsthed forøges og din sjæl frigøres.Din evne til at skabe bliver kun større og du har lettere adgang til det, du har brug for at udfolde dine opgaver. 

Vi skaber en forståelse af hvem nærværets engel er og hvordan den vejleder os i livene. Vi møder den med vores bevidsthed og bliver klar over dens lys. Vi lader os vejlede af den og får klare svar på den livsbane samt meget mere, så deltag på denne workshop og åben op for bevidstheden om din sjæl og nærværets engel.


Søndag  kl. 11- kl. 17

(eller kl. 18 hav en bagkant så vi slutter samlet )

Workshoppen koster kr. 900.-

Der serveres kaffe/te kage og frugt og der mediteres begge dage

Du tilmelder dig ved indbetaling af kursusgebyr samt besked.

Platformsclairvoyance 2020

med svar til alle.

v/ Marianne Elisabeth Pedersen

 

Oplev en clairvoyance aften hvor du får beskeder til dig, dit liv og din fremtid. I løbet af aftenen gives der besked til alle og der bliver mulighed for at stille spørgsmål.

Hvis du har noget på hjertet så kom og få svar eller kom og få at vide hvad der ligger til dig.

 

Alle er velkomne også hvis du bare er nysgerrig og gerne vil opleve clairvoyance


kl. 19.30 til ca. kl. 22.30


Entre: kr. 225,- husk tilmelding.


Send gerne en sms tlf. 21 40 47 73


Datoer;
Dørene åbner 15 min. før vi starter.

Der serveres te, kaffe og lidt godt.

Meditationsgruppen Armedon


Vi startede meditationsgruppen for 17 år siden og har mediteret siden.


Vi er en meditationsgruppe der er åben for alle der har lyst til at mediterer i et fællesskab


Vi mødes 1 mandag aften i måneden kl. 19.30-21.30.


Det er en guidet meditation på lidt længere end en time. På disse aftener søger vi fordybelse, koncentreret fokus, en indre stilhed, fred i dagen samt spirituel udvikling.

Formålet med meditationsgruppen er, at opnå fordybelse og fred for den enkelte.For de der har lyst afslutter vi med en kop te / kaffe og lidt godt.Entre  kr. 65.-


Foråret 2020:

d. 3/2- d. 2/3- d. 6/4- d. 4/5- d.8/6-


Efteråret 2020:  d 17/8-

d. 7/9- d. 5/10-  d. 2/11- d.7/12-


Meditationsaftener er meget rolige fredelige og rigtig dejlige aftener.Kontaktoplysninger

Armedon Glory - evighedens lys ApS

v/ Marianne Elisabeth Pedersen

Lyngbygårdsvej 96 st.

2800 Kongens Lyngby


Tlf: 21 40 47 73

mariannepedersen@armedon.com

Åbningstider

Mandag kl. 10:00 - 19:00

Tirsdag  kl. 10:00 - 19:00

Onsdag  kl. 10:00 - 19:00

Torsdag kl. 10:00 - 19:00

Fredag  kl. 10:00 - 19:00

Lørdag  kl. 10:00 - 15:00

Alle dage efter aftale


Betalingsinfo

Kontotooversørsel til

Konto 2252 - 6280621550


mobile pay 53097


eller kontant


CVR: 31761050


armedon.com © 2003-2020

alle rettigheder forbeholdes