Sankt Germain på 7 stråle

Armedon Glory

Videnscenter for holistisk og åndelig udvikling

v/ Marianne Elisabeth Pedersen

Sankt Germain og hans arbejde på 7 stråle

Aften i Mestrenes lys d 24/11- 2016

 

Budskaber fra Sankt Germain til de forandringer verden står over for og den nye tid vi er på vej ind i.

 

v/ Marianne Elisabeth Pedersen

 

 

Nærværet af Sankt Germain føles som en rolig glæde, en stille styrke, et vedholdende blødt pres og et gennemtrængende frivilligt gennembrud til kernen af det hele, til kernen i dig selv og til åbningen ind til din sjæl.

 

Sankt Germain ønsker at åbne dig ind til din sjæl så du oplever virkeligheden, din sjæls hensigter.

 

Sankt Germain siger:

 

Lev let i det der sker og stå stille i bevægelsen, så du kan mærke tilstedeværelsen i forandringerne og tiltrække dig erkendelsens indhold. Træk stemningen ind i dig og oplev sandheden, så let som når du ser dagslyset. Fortvivl ikke over verdens lidelser, den bruges til at bryde igennem muren med og er manges ønske.

Lev let, udtryk glæde og mildhed, skab skønhed og vis de andre din sjæls udtryk.

Jeg underviser jer i de rette hensigter, i vedholdende sandheder og at se klart igennem skader, smerte og modstand.

De rette hensigter sætter alle fri i livet.

 

Følg mig på vejen.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Fagstof om 7 stråle

 

Vi er i overgangen mellem 6 og 7 stråle og her er opgaven i følge Alice Bailey at skabe syntese og harmoni mellem de lavere aspekter i menneskeheden og de højere aspekter, både som helhed og for det enkelte menneske. Det er her at der opstår konflikter, lidelse og smerte.

Vi skal bevæge os ind i sjælens rige , intuitionen.

 

Sankt Germain ønsker os derhend hvor vi føler stærkest tiltrækning til det uhåndgribelige mentale, til de åndelige realiteter. Der hvor vi tiltrækkes af vores sjæl. Der opnår vi tilgang til de sande åndelige værdier således at sjælens energi dominerer de tre lavere legemers stråler som er det fysiske, det emotionelle og det mentale.

 

For dig der ønsker at gå discippelskabets vej på 7 stråle siger Alice Bailey:

 

  1. Baser dig arbejde på det rette perspektiv, fri for falske værdier
  2. samt en organiseret aktiv tjeneste
  3. og bedøm dig selv rigtigt

 

 

Henvisning fra Alice Baley:

 

Elsk ikke værket.

Lad kærligheden til Guds evige plan styre dit liv, din tanke, din hånd, dit øje. Arbejd hend imod at forene plan og hensigt, som må finde sin varige plads på jorden. Arbejd på planen, koncentrer dig om din del af det store værk.

 

 

 

armedon.com ©2016 alle rettigheder forbeholdes

Kontaktoplysninger

Armedon Glory - evighedens lys ApS

v/ Marianne Elisabeth Pedersen

Lyngbygårdsvej 96

2800 Kongens Lyngby

 

Tlf: 21 40 47 73

mariannepedersen@armedon.com

Åbningstider

Mandag kl. 10:00 - 19:00

Tirsdag kl. 10:00 - 19:00

Onsdag kl. 10:00 - 19:00

Torsdag kl. 10:00 - 19:00

Fredag kl. 10:00 - 19:00

Lørdag kl. 10:00 - 19:00

Alle dage efter aftale

 

Betalingsinfo

Kontotooversørsel til

Konto 2252 - 6280621550

 

mobilpay shop 53097

 

eller kontant

 

CVR: 31761050

 

armedon.com © 2003-2018

alle rettigheder forbeholdes